Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Tidevann
Tidevanns data beregnes fra fritt tilgjengelige data. Foreta ingen viktige beslutninger ut fra disse tabellene.


Tidevanns tabell
Tide script V2.02 by NewtonAndNoss.com