No particular awareness of the weather is required.   -   There are no Weather-warnings

Status for værstasjonen

Denne siden viser gjeldende status for programvaren som blir brukt på værsiden.

Stasjons system oppetid 4 Days 8 Hours 23 Minutes 12 Seconds
Stasjonens ledige minne 2.58GB
Weather-Display V10.37S-(b43) sist startet 10:34:41 14.10.2017

Component Status Alder
h:m:s
Sist oppdatert kl of
18/10/2017 18:43
Weather Display realtime NOT Current unknown > 0:00:15
file not found
Weather Display data Current 0:00:58 18/10/2017 18:42
WXSIM forecast Current 0:43:14 18/10/2017 18:00
Nexstorm TRACreport Current 0:00:41 18/10/2017 18:42
Nexstorm Data file Current 0:00:41 18/10/2017 18:42
Webcamimage Current 0:05:59 18/10/2017 18:37
Video siste 10 min Current 0:03:09 18/10/2017 18:40
Video siste time NOT Current 0:42:09 > 0:10:15
18/10/2017 18:01
Video siste døgn NOT Current 0:39:11 > 0:10:15
18/10/2017 18:04

Status for Davis værstasjon

Davis Vantage pro2 Status
Console battery 4.6 Volts
ISS status Ok
Reception 100%