No particular awareness of the weather is required.   -   There are no Weather-warnings

Status for værstasjonen

Denne siden viser gjeldende status for programvaren som blir brukt på værsiden.

Stasjons system oppetid 8 Days 10 Hours 9 Minutes 49 Seconds
Stasjonens ledige minne 2.48GB
Weather-Display V10.37S-(b60) sist startet 06:08:12 08.10.2018

Component Status Alder
h:m:s
Sist oppdatert kl of
16/10/2018 16:02
Weather Display realtime NOT Current unknown > 0:00:15
file not found
Weather Display data Current 0:02:31 16/10/2018 15:59
WXSIM forecast Current 1:02:12 16/10/2018 15:00
Nexstorm TRACreport Current 0:00:43 16/10/2018 16:01
Nexstorm Data file Current 0:00:43 16/10/2018 16:01
Webcamimage Current 0:07:52 16/10/2018 15:54
Video siste 10 min Current 0:05:09 16/10/2018 15:57
Video siste time Current 0:04:07 16/10/2018 15:58
Video siste døgn Current 0:01:09 16/10/2018 16:01

Status for Davis værstasjon

Davis Vantage pro2 Status
Console battery 4.5 Volts
ISS status Ok
Reception 100%