No particular awareness of the weather is required.   -   There are no Weather-warnings

Status for værstasjonen

Denne siden viser gjeldende status for programvaren som blir brukt på værsiden.

Stasjons system oppetid 20 Days 23 Hours 33 Minutes 0 Seconds
Stasjonens ledige minne 2.50GB
Weather-Display V10.37S-(b60) sist startet 21:00:06 12.12.2017

Component Status Alder
h:m:s
Sist oppdatert kl of
14/12/2017 11:05
Weather Display realtime NOT Current unknown > 0:00:15
file not found
Weather Display data Current 0:03:58 14/12/2017 11:01
WXSIM forecast Current 4:05:37 14/12/2017 07:00
Nexstorm TRACreport Current 0:00:36 14/12/2017 11:05
Nexstorm Data file Current 0:00:37 14/12/2017 11:05
Webcamimage Current 0:09:00 14/12/2017 10:56
Video siste 10 min Current 0:06:14 14/12/2017 10:59
Video siste time Current 0:05:16 14/12/2017 11:00
Video siste døgn Current 0:02:17 14/12/2017 11:03

Status for Davis værstasjon

Davis Vantage pro2 Status
Console battery 4.6 Volts
ISS status Ok
Reception 100%