Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Status for værstasjonen

Denne siden viser gjeldende status for programvaren som blir brukt på værsiden.

Stasjons system oppetid 24 Days 3 Hours 7 Minutes 47 Seconds
Stasjonens ledige minne 2.26GB
Weather-Display V10.37S-(b84) sist startet 07:19:03 24.12.2018

Component Status Alder
h:m:s
Sist oppdatert kl of
17/01/2019 10:16
Weather Display realtime NOT Current unknown > 0:00:15
file not found
Weather Display data Current 0:03:09 17/01/2019 10:13
WXSIM forecast NOT Current 1003:16:25 > 6:02:00
06/12/2018 15:00
Nexstorm TRACreport Current 0:00:52 17/01/2019 10:15
Nexstorm Data file Current 0:00:53 17/01/2019 10:15
Webcamimage Current 0:03:11 17/01/2019 10:13
Video siste 10 min Current 0:00:22 17/01/2019 10:16
Video siste time NOT Current 0:19:22 > 0:10:15
17/01/2019 09:57
Video siste døgn NOT Current 0:16:23 > 0:10:15
17/01/2019 10:00

Status for Davis værstasjon

Davis Vantage pro2 Status
Console battery 4.5 Volts
ISS status Ok
Reception 99%