Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Status for værstasjonen

Denne siden viser gjeldende status for programvaren som blir brukt på værsiden.

Stasjons system oppetid 5 Days 4 Hours 29 Minutes 51 Seconds
Stasjonens ledige minne 2.56GB
Weather-Display V10.37S-(b96) sist startet 09:25:45 18.05.2019

Component Status Alder
h:m:s
Sist oppdatert kl of
23/05/2019 13:18
Weather Display realtime NOT Current unknown > 0:00:15
file not found
Weather Display data Current 0:00:46 23/05/2019 13:17
WXSIM forecast NOT Current 4030:18:12 > 6:02:00
06/12/2018 14:00
Nexstorm TRACreport Current 0:00:10 23/05/2019 13:18
Nexstorm Data file Current 0:00:11 23/05/2019 13:18
Webcamimage Current 0:05:47 23/05/2019 13:12
Video siste 10 min Current 0:02:57 23/05/2019 13:15
Video siste time NOT Current 0:21:58 > 0:10:15
23/05/2019 12:56
Video siste døgn NOT Current 0:18:58 > 0:10:15
23/05/2019 12:59

Status for Davis værstasjon

Davis Vantage pro2 Status
Console battery 4.5 Volts
ISS status Ok
Reception 100%