Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Lær om vær

Vær skole for de som vil lese om målinger/verdier og utrykk som ofte blir vist på værsiden. Og for å få en bedre forståelse om Målingene som siden har.

klikke på det ikonet du vil lese mer om.

Vind er et fenomen som er veldig synlig, men som samtidig ikke er synlig i det hele tatt. Vinden i seg selv er jo usynlig, men vi ser det på omgivelsene - trær som bøyer seg og støv som virvles opp. - Vinden oppstår rett og slett som følge av trykkforskjeller, der luft strømmer fra et område med høyt trykk til et område med lavere trykk.

Skyer er små vanndråper (skydråper) eller iskrystaller som ser ut til "å henge i lufta". Skyer kan bestå av vann, is eller en kombinasjon av begge og dukker opp i forskjellige former. Hvordan ser en forskjellen på dem?

Nedbør er vann som kommer ned fra skyene, det vet alle. Men dette vannet kan ha forskjellig form, alt etter hva det har vært igjennom på veien ned. Nedbøren har forskjellige navn: regn, snø, hagl, sludd og underkjølt regn. Hva er forskjellen?

Solen består hovedsaklig av hydrogen. Kjernefysiske prosesser i solens kjerne fusjonerer partiklene i hydrogenatomer, noe som frigir store mengder energi. Svært forenklet vil dette si at solen konverterer, eller "presser" sammen, en type svært enkle hydrogenatomer som har ett elektron, til heliumatomer som har 2 elektroner. Dette er det MOTSATTE av det som skjer i kjernekraftverk og atombomber

Lufttrykket avtar med høyden. Et barometer måler vekten av en luftsøyle fra det stedet barometeret befinner seg og til "toppen" av atmosfæren. Selv om dette varierer med værsituasjonen kan vi si at lufttrykket avtar med 1 hekto Pascal (hPa) på 8m. Om du bor 80 m over havet, vil lufttrykket være 10 hPa lavere enn ved havets overflate.

Temperatur er et mål på den indre bevegelsesenergien i et stoff, dvs. hvor hurtig atomene eller molekylene i stoffet beveger seg. Hvis man tilfører energi (varme) endres energitilstanden, og temperaturen øker.Ved det absolutte nullpunkt, minus 273,15° (tilsvarer 0 Kelvin) er det ingen bevegelse i atomene/molekylene.

Et av naturens flotteste fenomener er tordenværet. Men hva er lyn og torden egentlig? Tordenskyer begynner å danne seg når en sterk oppvind med varm, fuktig luft oppstår i et område med ustabile atmosfæriske forhold. Etter som "blomkålskyen" nærmer seg en høyde av 15 000 m eller mer, kondenserer fuktigheten (fuktigheten blir til vanndråper). Inne i skyen faller det nå regn og snø, foruten hagl - og det i slike mengder at nedbøren skaper kraftige nedadgående vinder med kald luft høyt ovenifra...