Vind Fra: 18-12-2018 23:00 Inntil: 19-12-2018 22:59 Advarsel for: Vind Nivå: Gul info button

Ingen jordskjelv av styrke 2.0 eller større innen 2000 km (1243 mi) rapportert i siste 7 dager.

Kart og data levert av United States Geological Survey.