Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Ingen jordskjelv av styrke 2.0 eller større innen 2000 km (1243 mi) rapportert i siste 7 dager.

Kart og data levert av United States Geological Survey.