Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Globalt oversiktskart over tilknyttede værstasjons nettverk

[Været, Web kamera, Lyn] Været, Lyn, Web Kamera, [Været, Lyn] Været, Lyn, [Været, Web kamera] Været, Web kamera, [Været] Været

Om det Globale Kartet

Dette Google kartet viser loakliseringen til gjeldende tilknyttede regionale medlems værstasjoner.

Grønne markører med nummer indikerer klynger av stasjoner - klikk på kartet for å zoome inn til stasjonene. Klikker du på markøren til en stasjon, åpnes et nytt vindu med beskrivelse av værsituasjonen i øyeblikket, link til stasjonens hjemmeside, Det regionale nettverket stasjonen er tilknyttet, og sanntidsmålinger (hvor det er tilgjengelig).

Klikk på sentreringsknappen i kartnavigasjonen for å komme tilbake til utgangspunktet.
Klikk på "Enable clustering" avkrysnings boks for å slå på klyngevis visning av stasjoner.

Tilknyttede regionale værstasjonsnettverk

1560 stations in affiliated networks worldwide as of 2019-06-18 17:06:42 UTC

Kart data fra Affiliated Regional Networks og scripts fra Saratoga-Weather.org.
Dersom du har en egen værstasjon som sender data til en hjemmeside, kan du sende en forespørsel om å legge til dine data ved å besøke nettverket som er nærmest ditt område fra listen ovenfor.