Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Oversiktsbilde over fronter i Europa