Endring av layout

Er tilbake til den opprinnelige layouten. Ble ikke fortrolig med den nye hovedsiden. Det manglet en del informasjon, som aktivitet på lynradaren.

Leave a Reply