No particular awareness of the weather is required.   -   There are no Weather-warnings

« Blog Index

Archive for September, 2011

Kraftig nedbør mandag

Tuesday, September 13th, 2011 9:18am CEST
Mandag kom restene av “Katia” og det var meldt store mengder nedbør til og med onsdag. Ved midnatt mandag stoppet måleren på 39.4 mm, 30.6 mm på tirsdag og 17.8 mm onsdag. Totalt etter 72 timer 87.8 mm. Det er ganske mye og synes godt i elva, selv om det er langt fra noen rekord.

Slik så det ut tirsdag

Slik så det onsdag