No particular awareness of the weather is required.   -   There are no Weather-warnings

« Blog Index

Archive for April, 2011

Nordisk Nettverk fornyet

Friday, April 15th, 2011 10:06am CEST

Nordisk Nettverk har kommet i ny utgave.
Dette er nytt: 
Google maps har blitt byttet ut med Ovi maps.
Varsel for kjøreforhold.
Data fra veistasjoner
Data fra værstasjon i nærheten av deg vises i eget vindu.

Det gjenstår litt justeringer av teksstørrelser og bredden på enkelte kollonner.