Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet.   -   Ingen advarsler for øyeblikket

Om Værstasjonen

Værstasjonen som benyttes på denne siden er en trådløs Davis Vantage Pro2. Data blir samlet inn hvert 5 sekund og siden oppdateres hvert 10 sekund. Data samles inn fortløpende og sendes gjennom Weather Display, som behandler dataene og legger alt ut på nettet. Værstasjonen har instrumenter for måling av temperatur, vind/vindretning, nedbør og luftrykk. Disse er plassert optimalt for høyest mulig nøyaktighet.

Om Ålgård

Ålgård er kommunesenteret i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Tettstedet ligger 10 km sør for Sandnes der Figgjoelva renner ut av Edlandsvatnet. I tillegg til gamle Ålgård sentrum kan nå Bærland, Fiskebekk, Opstad og Solås regnes som en del av tettstedet. Rundt regnet 9000 av de 10 208 innbyggerne i kommunen bor på Ålgård. Ålgård vokser fram rundt De Forenede Ullvarefabrikker (DFU). Fabrikken ble grunnlagt av haugianaren Ole Nielsen i 1870. Fabrikken lå før dette på Eikeland i Sandnes, men ble flyttet til Ålgård. På Ålgård kunne en nytte vannkraft til å drive maskiner. I tillegg ligger Ålgård i et område med mange gårdbrukere. Mange av gårdbrukerne driver med sauehold. Så da var ikke veien lang for å få tak i ull. Ole Nielsen nøyde seg ikke bare med å bygge en fabrikk. I tillegg gjorde han opptak til ein skole og Ålgård kirke. Ålgårdsbanen ble åpnet i 1924. Banen gikk mellom Ålgård og Sandnes, og var ment som en del av Sørlandsbanen. Traséen ble sprengt ut til Kyllingstad i retning Vikeså, men Stortinget omgjorde vedtaket om en indre trasé og la banen om Jæren. I dag er fabrikken lagt ned, men bygningene blir brukt til kjøpesenter (Magneten) og bibliotek (Veveriet). I dag har Ålgård industri gjennom blant annet Jæder. I 1986 åpnet fritidsparken Kongeparken. Kilde : Wikipeda

Om Template Som Blir Benyttet

Templatene er designet av CarterLake.org med PHP konvertering av Saratoga-Weather.org.
En spesiell takk går til Kevin Reed ved TNET Weather for hans arbeid på den orginale Carterlake templaten, og for hans design av den grunnlegende PHP styringen av websiden.
En spesiell takk går til Mike Challis fra Long Beach WA for hans 'wind-rose generator', 'Theme Switcher' og CSS hjelp med disse templatene.
En spesiell takk går til Ken True fra Saratoga-Weather.org for AJAX's oppdatering av data, for hans 'dashbord' design og integrering av TNET Weather common PHP site design for denne siden.

Templaten er basert på orginaldesign fra Designs by Haran.

Takk til Arnt Soløy fra Kulstaddalen Værstasjon, Mosjøen og Runar Gundersen fra Konnerud Værstasjon, Drammen for den norske oversettelsen av språkfilene.

Templaten er XHTML 1.0 gyldig. Valider XHTML og CSS koden for denne siden.